Darbo užmokesčio išieškojimas

Kaip atgauti neišmokėtą darbo užmokestį?

Darbo sutartis – tai darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai darbuotojui mokėti darbo užmokestį.

Būtina atminti, kad darbo sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais, iš kurių vienas tenka darbuotojui. Darbo sutartį privalo pasirašyti tiek darbuotojas, tiek darbdavys ar jo įgaliotas asmuo. Tik sudaręs rašytinę darbo sutartį darbuotojas gali pasinaudoti įstatymuose numatytomis garantijomis.

Pasitaiko atvejų kai darbdavys darbo sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdo, pavyzdžiui nesumoka sutarto darbo užmokesčio.

Darbdaviui nesumokėjus darbuotojui priklausančio darbo užmokesčio, dažnu atveju šis kreipiasi į skolų išieškojimo įmonę. Sąžininga skolų išieškojimo įmonė žino, kad efektyviausius žingsnius darbo užmokesčio atgavimo procese gali atlikti pats darbuotojas. Skola ir Teisė pataria imtis šių veiksmų:

  1. Parašykite darbdaviui raštišką pretenziją.

  2. Kreipkitės į darbo ginčų komisiją: https://www.vdi.lt/Forms/DGK.aspx

  3. Jeigu komisijos sprendimas Jums palankus, jį vykdyti galite pateikti antstolių rūmams: https://www.antstoliurumai.lt/

  4. Jeigu sprendimas nepalankus, galite pasikonsultuoti su profesionaliu advokatu, kuris specializuojasi darbo teisėje.